This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Ruby vàng 9K Classic Mặt dây chuyền (Chuỗi được bán riêng)

3,090.00 ฿

Một hiện đại classic Mặt dây chuyền vàng 9K khảm ruby trong một thiết kế độc đáo. (Chuỗi được bán riêng)

Đá quý:
- Ruby đại diện cho sinh nhật tháng 7

Tính bền vững: Nhấp vào
Chăm sóc đồ trang sức: Nhấp vào