This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Hướng dẫn kích thước vòng

Hướng dẫn thông tin kích thước vòng | Gemondo Sức

Chúng tôi hiểu rằng việc biết chính xác kích thước vòng của bản thân và người thân yêu của bạn có thể là một thách thức. Vì vậy, để tìm kích thước vòng của bạn trước khi thực hiện một đơn đặt hàng có thể là lợi thế lớn của bạn. Bạn có thể có thêm các đề xuất trên các kênh trực tuyến của chúng tôi hoặc xem video hướng dẫn kích thước vòng của chúng tôi như sau.

Biểu đồ kích thước vòng

1. Nếu sử dụng nhẫn để đo.

2. Nếu đo một ngón tay.

3. Nếu sử dụng sizer vòng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đại lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua tài khoản Line: @gemondo_th