This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Grand Deco

NEW ARRIVAL

Gemondo is real and rare

We use only sustainable genuine gemstones

Tuân thủ các nguyên tắc trách nhiệm xã hội nghiêm ngặt của công ty, chúng tôi phát triển mạnh để làm việc có trách nhiệm với tất cả các cộng đồng nơi chúng tôi cung cấp nguyên liệu thô. Tất cả các tài liệu có nguồn gốc từ các nhà cung cấp là thành viên chính thức của Hội đồng trang sức có trách nhiệm được chứng nhận (RJC).