This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Ung thư Ruby vàng vàng 10K Zodiac Charm Pendant 15 tháng 7 - 16 tháng 8 (Chuỗi bán riêng)

1,990.00 ฿

Một nét quyến rũ ruby thiên thể bằng vàng 10K đại diện cho dấu hiệu Ung thư trong zodiac. Ung thư là dấu hiệu nước của cua. Những dấu hiệu ngôi sao này được cho là thông minh về mặt cảm xúc, giàu trí tưởng tượng và tận tâm. Thể hiện những phẩm chất độc đáo của riêng bạn với tác phẩm nhỏ nhắn này kỷ niệm tử vi của bạn.

The Gemondo Zodiac Bộ sưu tập có các mảnh đẹp trong lễ kỷ niệm của tất cả mười hai dấu hiệu sao. Mỗi mảnh được trang trí với một đá sinh để phản ánh tháng của người mặc. Trộn và kết hợp các nét quyến rũ và dây chuyền từ dòng trang sức đá quý tuyệt đẹp này.

Đá quý :
- Ruby đại diện cho sinh nhật tháng 7 (2,5 mm.)

Tính bền vững: Nhấp vào
Chăm sóc đồ trang sức: Nhấp vào