This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

อำพัน

"อำพัน" แคปซูลแห่งกาลเวลา อัญมณีที่เกิดจากยางของต้นไม้ยุคโบราณมื่อหลายล้านปีก่อน

 พลอยเจียระไน

Gemondo Gemstone_Amber (Polish)

พลอยดิบ

Gemondo Gemstone_Amber (Rough)

  

ข้อมูลทั่วไป

ความแข็งของพลอย (Mohs'scale) 2.00 - 2.50
สูตรทางเคมี C10H16O
สารอินทรีย์ เรซินจากต้นไม้

ความเชื่อและพลอยประจำเดือนเกิด

- ถึงแม้อำพันจะไม่ใช่อัญมณีประจำเดือนเกิด แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับราศีพฤษภ -

"อำพัน" ได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งพลัง ที่จะช่วยปรับสมดุลพลังหยินและหยาง ในตัวของคนเราให้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข นอกจากนี้อำพันยังแสดงออกถึงพลังแห่งความอบอุ่น และความกระตือรือร้น ในตำนานเชื่อกันว่า อำพัน คืออัญมณีชนิดแรกที่มนุษย์รู้จัก และนำมาพกพาไว้คู่กายเพื่อเป็นเครื่องรางนำโชคด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในศาสตร์ทางด้านจักระ หรือพลังลมปราณในการรักษาโรคนั้น เชื่อว่าถ้านำอำพันมาวางไว้ตามจุดที่เรียกว่า มณีปุระ หรือในบริเวณหน้าท้องของสตรีและบุรุษ พลังของอำพันจะช่วยลดความตึงเครียดทางอารมณ์ ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย

ปัจจัยด้านคุณภาพ

สี สีของอำพันจะมีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนจนถึงเหลืองเข้ม สีน้ำผึ้ง สีส้มจนถึงสีน้ำตาลเข้ม ซึ่งอำพันสีแดงถูกเรียกว่า อำพันสีเชอร์รี่ (Cherry Amber) อำพันอีกประเภทที่หายากอีก คือ อำพันสีเขียว และอำพันสีที่หายากที่สุด คือ อำพันสีน้ำเงิน
ความสะอาด อำพันคุณภาพดีควรจะโปร่งแสง จนถึงโปร่งใส บางครั้งอาจพบซากแมลง ใบไม้ หรือแม้แต่สัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กอยู่ในเนื้อของมันได้
การเจียระไน ส่วนใหญ่นิยมเจียระไนเป็นรูปทรงหลังเต่า (Cabochons)