This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Vòng cổ ngọc trai nước ngọt trắng tròn 16 inch

14,500.00 ฿

Một vòng cổ ngọc trai nước ngọt tròn màu trắng vượt thời gian đi kèm với một nút bấm.

Chi tiết sản phẩm:
Kích thước ngọc trai: 10-12 mm
Chiều dài vòng cổ: 16 inch

Đá quý :
- Ngọc trai đại diện cho sinh nhật tháng 6

Tính bền vững: Nhấp vào
Chăm sóc đồ trang sức: Nhấp vào