This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Vòng cổ ngọc trai nước ngọt đào tròn 48 inch

2,500.00 ฿

Vòng cổ ngọc trai nước ngọt đào tròn vượt thời gian.

Chi tiết sản phẩm:
Kích thước ngọc trai: 4-4,5 mm
Chiều dài vòng cổ: 48 inch (122 cm)

Đá quý :
- Ngọc trai đại diện cho sinh nhật tháng 6

Tính bền vững: Nhấp vào
Chăm sóc đồ trang sức: Nhấp vào