This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Vòng cổ ngọc trai nước ngọt Baroque hỗn hợp 24 inch

4,800.00 ฿

Vòng cổ ngọc trai nước ngọt baroque hỗn hợp kết hợp ngọc trai tím baroque 14x11 mm, ngọc trai honora hình tròn 7,5-8 mm và ngọc trai trắng hình bầu dục 5x3 mm.

Chi tiết sản phẩm:
Chiều dài vòng cổ: 24 inch (60 cm)

Đá quý :
- Ngọc trai đại diện cho sinh nhật tháng 6

Tính bền vững: Nhấp vào
Chăm sóc đồ trang sức: Nhấp vào