This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Sapphire xanh vàng trắng 9K Classic Mặt dây chuyền (Chuỗi được bán riêng)

2,792.00 ฿ 3,490.00 ฿

Một hiện đại classic Mặt dây chuyền vàng trắng 9K khảm sapphire xanh trong một thiết kế độc đáo. (Chuỗi được bán riêng)

Đá quý :
- Sapphire đại diện cho sinh nhật tháng 9

Tính bền vững: Nhấp vào
Chăm sóc đồ trang sức: Nhấp vào