This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Aquamarine vàng trắng 9K & Kim cương Classic Pendant

7,890.00 ฿

Mặt dây chuyền cụm vàng trắng 9K tuyệt đẹp, được đặt với aquamarine 5x3,5mm chiếm trung tâm của mặt dây chuyền và bao quanh đá quý bằng kim cương cắt đơn.

Đá quý :
- Aquamarine đại diện cho sinh nhật tháng 3

Tính bền vững: Nhấp vào
Chăm sóc đồ trang sức: Nhấp vào