This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Ruby vàng hồng 9K Classic Mặt dây chuyền hoa (Chuỗi được bán riêng)

3,490.00 ฿

Một bộ vàng hồng 9K tuyệt đẹp với hồng ngọc 2,1 và 1,5mm classic mặt dây chuyền hoa. Mặt dây chuyền hoàn hảo cho hàng ngày của bạn, khi bạn muốn giữ cho nó đơn giản trong khi vẫn sang trọng. (Chuỗi được bán riêng)

Đá quý :
- Ruby đại diện cho sinh nhật tháng 7

Tính bền vững: Nhấp vào
Chăm sóc đồ trang sức: Nhấp vào