This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Sapphire hồng vàng 9K Classic Hoa tai

3,592.00 ฿ 4,490.00 ฿

Một cặp sapphire hồng 9K vàng 9K 2,2mm tuyệt đẹp classic hoa tai.

Đá quý :
- Sapphire đại diện cho sinh nhật tháng 9

Tính bền vững: Nhấp vào
Chăm sóc đồ trang sức: Nhấp vào