This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Ruby vàng 9K Classic Hoa tai

3,890.00 ฿

Một cặp ruby vàng 9K tuyệt đẹp classic hoa tai.

Đá quý:
- Ruby đại diện cho sinh nhật tháng 7

Tính bền vững: Nhấp vào
Chăm sóc đồ trang sức: Nhấp vào