This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

Ngọc lục bảo vàng 9K Classic Mặt dây chuyền hoa (Chuỗi được bán riêng)

2,872.00 ฿ 3,590.00 ฿

Ngọc lục bảo vàng 9K tuyệt đẹp classic mặt dây chuyền hoa có ngọc lục bảo 1,5-2,1mm. Mặt dây chuyền hoàn hảo cho hàng ngày của bạn, khi bạn muốn giữ cho nó đơn giản trong khi vẫn sang trọng. (Chuỗi được bán riêng)

Đá quý :
- Emerald đại diện cho sinh nhật tháng 5

Tính bền vững: Nhấp vào
Chăm sóc đồ trang sức: Nhấp vào