This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Free Domestic Shipping ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

925 Sterling Bạc Rhodium Mạ Góc Cắt Kim cương Chuỗi cáp 20 inch

650.00 ฿

Một rhodium mạ 925 Sterling góc bạc kim cương cắt chuỗi cáp 20 inch cùng với móc chụp tròn.

Chi tiết sản phẩm:
Chiều dài: 20 inch (Có thể điều chỉnh từ 18 đến 20 inch)