This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

ช้อปดีมีคืน 2565 กรุณาแจ้งขอรับใบกำกับภาษีก่อนทำรายการสั่งซื้อ ;) Click me —> Line ID: @gemondo_th

Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

9K White Gold Blue Sapphire Classic Flower Earrings

3,790.00 ฿

เครื่องประดับต่างหูทองคำขาวแท้ (9K) ตัวเรือนประดับไพลินอัญมณีประจำเดือนเกิดกันยายนจากประเทศออสเตรเลีย ประดับไพลินทรงกลมเรียงเป็นลายดอกไม้บริเวณกลางตัวเรือน สีน้ำเงินบริสุทธิ์ของไพลินมีความเชื่อว่ามีส่วนช่วยทำให้จิตใจผ่องใส และช่วยป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวง หรือเป็นที่ อิจฉา และไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

9K White Gold Blue Sapphire Classic Flower Earrings

3,790.00 ฿